Kancelaria radcowska Konieczny, Grzybowski, Polak

Zespół 2

Kancelaria radcowska Konieczny, Grzybowski, Polak powstała, jako inicjatywa trzech przyjaciół z pasją do prawa i biznesu. Aktualnie zespół Kancelarii liczy 17 prawników oraz 2 osoby odpowiedzialne za sprawy organizacyjno-prawne.

Ważną specjalizacją Kancelarii jest prawo reklamy (a szerzej Prawo Marketingu). Odpowiedzialni za jej funkcjonowanie są Partner Kancelarii – Tomasz Grzybowski oraz Menedżer Działu Prawa Marketingu – Bartosz Pilc, którzy w ramach swojego wieloletniego doświadczenia w tej branży zapewnili bezpieczeństwo prawne i podatkowe ponad tysiącu ogólnopolskich akcji promocyjnych oraz znacznej liczbie projektów reklamowych. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się na blogu http://prawomarketingu.pl. W ramach oferowanych usług z dziedziny prawa reklamy zapewniają wsparcie producentów, usługodawców, dystrybutorów, agencji marketingowych oraz domów mediowych w następującym zakresie:

  • projektowanie kampanii reklamowej pod kątem prawnym z uwzględnieniem opiniowania materiałów reklamowych w różnych środkach masowego przekazu,
  • obsługa prawna akcji promocyjnych – konkursy, sprzedaże premiowe, programy lojalnościowe – obejmująca analizę prawną i podatkową akcji, doradztwo na etapie projektowania akcji, przygotowywanie regulaminów promocji i inne
  • obsługa loterii promocyjnych i audioteksowych – począwszy od analizy prawnej planowej mechaniki loterii, przez przygotowanie regulaminu, prowadzenie postępowania przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej, nadzorowanie loterii przez osobę posiadającą świadectwo zawodowe Ministra Finansów, oraz realizację działań kończących loterie,
  • audyt wzorów regulaminów m.in. pod kątem klauzul niedozwolonych
  • prawo nieuczciwej konkurencji oraz prawo nieuczciwych praktyk rynkowych – doradztwo w zakresie możliwych prawnie działań reklamowych, jak również obrona dóbr osobistych i majątkowych w razie naruszenia przez inne osoby lub podmioty marki lub dobrego imienia klienta
  • zapewnienie ochrony w zakresie własności intelektualnej w reklamie
  • wdrażanie i prowadzenie skutecznej polityki ochrony danych osobowych
  • prawo podatkowe w reklamie i promocjach, w tym w zakresie PIT, CIT i VAT
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej w sprawach z zakresu prawa reklamy i marketingu.
facebook google twitter instagram youtube