Wrzesień – Miesiąc Podnoszenia Świadomości Chorób Włóknieniowych Płuc