Konkurs z marką Cannaderm – znamy zwycięzcę!

Mega zestaw kosmetyków marki Cannaderm 

wygrywa

Pani Aneta G. (Warszawa)

serdecznie gratulujemy!

W skład zestwu wchodzi:

  • Natura Krem do skóry suchej i wrażliwej,
  • Aknea krem i serum przeciwtrądzikowe,
  • Konopka maść do skóry bardzo suchej,
  • Regenerace krem regenerujący,  
  • Cannadent serum regeneracyjne na pleśniawki i opryszczkę,
  • chłodzący żel Mentholka i Mentholka Extra na bóle mięśniowe i stawowe,
  • rozgrzewający żel Thermolka i Thermolka Extra na bóle mięśniowe i stawowe,
  • Venosil żel na obrzęki i żylaki nóg

Informacja o kosmetykach:

Cannaderm to specjalistyczna linia kosmetyków, których bazę stanowi  olej pozyskiwany z konopi siewnych. Głównymi składnikami oleju są kwas linolowy z grupy kwasów tłuszczowych omega 6 i kwas linolenowy z grupy omega 3 w bardzo korzystnej proporcji 3:1. Olej posiada naturalne właściwości antybakteryjne, a stosowany bezpośrednio na skórę ma działanie terapeutyczne, antyzapalne, regenerujące i przeciwświądowe przy wielu chorobach skórnych, takich jak AZS, łuszczyca, trądzik, egzemy, odleżyny i inne zapalne dermatozy. Zawiera niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), odpowiedzialne za bardzo ważne procesy w organizmie tj. budowa błon komórkowych, usuwanie toksyn z komórek, dostarczanie substancji odżywczych, wzmacnianie układu odpornościowego, zmniejszenie stanów zapalnych, bólu, obrzęków mięśni i stawów. Olej stosowany w kosmetykach Cannaderm nie posiada właściwości psychoaktywnych. Kosmetyki produkowane są w środowisku farmaceutycznym, zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji certyfikowanych kosmetyków naturalnych i żywności ekologicznej.


Regulamin konkursu na portalu Beauty Mission

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady przeprowadzenia konkursów na portalu BeautyMission.pl

1 Organizator

Organizatorem Konkursu jest www.BeautyMission.pl, z siedzibą w Mysiadle przy ul. Wierzbowej 1, zwany dalej Organizatorem

2 Konkurs

Konkurs jest przeprowadzany na stronie internetowej dostępnej pod adresem URL: beautymission.pl

Konkurs trwa od dnia 15.02.2019 od godz. 12:00 do dnia 01.03.2019 do godz. 23:59.

Wyniki Konkursu ogłaszane są na portalu BeautyMission.pl

Zwycięzca dodatkowo zostanie poinformowany o wygranej drogą e-mailową.

3 Warunki Uczestnictwa

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Od osób poniżej 18 roku życia, wymagana jest zgoda rodziców na udział w Konkursie. Należy w mailu zgłoszeniowym dołączyć skan takiej zgody, podpisaną imieniem i nazwiskiem opiekuna.

W przypadku kiedy warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie zdjęcia lub innej formy pracy twórczej itp., uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie opublikowanie go na fanpageu BeautyMission. Jednocześnie oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie i majątkowe do przesłanych na Konkurs materiałów.

Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia w przedmiocie akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

4 Zgłoszenie konkursowe

Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony na podstawie przesłanej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres e-mail: dorota@beautymission.pl, wpisując w tytule wiadomości nazwę konkursu.

5 Nagroda

Nagrodami w konkursie są produkty fundowane przez Partnerów konkursu.

Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.

Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w mailu zwrotnym, w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Zwycięzcy o wygranej.

6 Reklamacja

Uczestnik Konkursu jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Organizator nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: info@beautymission.pl lub w sposób tradycyjny poprzez wysłanie listu na adres: BeautyMission.pl, ul. Wierzbowa 1, 05-515 Mysiadło. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji, żądania oraz oznaczenie Uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres email, a w przypadku listu tradycyjnego także adresu do korespondencji).

Organizator rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Organizator powiadomi w tym terminie składającego reklamację Uczestnika Konkursu e-mailem o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 14 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika Konkursu.

Organizator nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

7 Ochrona danych osobowych

Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzców.

8 Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawa lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na przebieg Konkursu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, w tym za zachowania Partnera Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

Polecane artykuły

Eko Strefa

Hipermobilny – czyli jaki?

Robienie szpagatu bez wcześniejszego rozciągnięcia się, przyciągnięcie bez trudu kciuka do przedramienia, przeprosty w łokciach, kolanach, czy palcach u dłoni praktycznie do kąta prostego – to nie magiczne zdolności, lecz hipermobilność. Zaburzenie wynikające z nieprawidłowej budowy