Fundacja 

Projekt „Beauty Mission” w partnerstwie z fundacją Art B&B koncentruje się na wzmacnianiu siły sprawczej i wiary we własne możliwości.
Kluczowym elementem jest inspirowanie zarówno uczniów, jak i publiczności do których kierowane są działania artystyczne. Projekt ten ma na celu uwrażliwianie społeczeństwa na różne formy wykluczenia społecznego oraz piętnowanie zjawiska hejtu. Poprzez propagowanie właściwych zachowań,
 projekt ma na celu przeciwdziałać negatywnym postawom, które mogą niszczyć innych ludzi.
Podkreślana jest idea, że raz rozpoczętej lawiny nienawiści nie da się zatrzymać, dlatego „Beauty Mission” i Art B&B wspólnie działają,
aby zapobiec jej wywołaniu.
Celem jest tworzenie środowiska, w którym sztuka staje się narzędziem do budowania pozytywnych relacji społecznych i wzajemnego szacunku.

Nasze projekty

#h8isnogr8

Jako młodzi artyści stanęliśmy do walki by zatrzymać lawinę nienawiści, która dotyka nas wszystkich w szkołach na korytarzach, w Internecie spotykamy się z wyzwiskami i hejtem. Młodzi luzie dopiero rozpoczynają budowanie swoich wartości, a z każdym przykrym komentarzem coraz bardziej zamykają się w sobie. Ich samoocena drastycznie spada, co może być przyczyną wielu problemów w przyszłości.

#UWIERZWSIEBIE #WALCZOSWOJEZDROWIE

W pierwszym tygodniu emisji, Kampania Społeczna Przeciwko Otyłości Wśród Dzieci – #UWIERZWSIEBIE #WALCZOSWOJEZDROWIE, pobiła najśmielsze oczekiwania organizatorów jeżeli chodzi o oglądalność i rozpoznawalność spotu promującego projekt walki z otyłością dzieci i młodzieży.

Do tej pory kampania dotarła do ponad 20 milionów odbiorców!!!

O kampanii napisali:

Wirtualna Polska (zasięg 22,1 mln), Super Express (10,37 mln), Styl.fm (2,43 mln), Pszczolkax (339,2 tys.),Marcela Margerita Leszczak (189 tys.), Julia Palpuchowska (26,6 tys), julka_grabowska (4,9 tys.)

Beautymission.pl (2,7 tys.), daria.pacanska (1,5 tys.)