Eksperci

Maciej Maniewski

Mgr Magdalena Komasińska

Magdalena Szymczak

Sergiusz Osmański

Magdalena Kościelnik

Dr Marek Wasiluk

Oskar Bachoń

Dr Urszula Brumer

Daria Prochenka

Wioletta Wypijewska