Eksperci

Anna Niewiarowska

Magdalena Penther

Jakub B. Bączek

Maciej Maniewski

dr Magdalena Komasińska

Magdalena Szymczak

Sergiusz Osmański

Magdalena Kościelnik

dr Marek Wasiluk

Oskar Bachoń

dr Urszula Brumer

Daria Prochenka

Wioletta Wypijewska