Teczka sztucznej inteligencji – rozwiązanie dla osób niewidomych i niedowidzących

teczka si
KONSORCJUM ZAAWANSOWANEJ MOBILNOŚCI, SŁUŻĄCE POPRAWIE JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH, OPRACUJE TECZKĘ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
Alps Alpine Co. Ltd. Ltd. (z siedzibą w Okręgu Ota, Tokio – Dyrektor Naczelny, Prezes i Dyrektor Generalny Toshihiro Kuriyama), OMRON Corporation (z siedzibą w Okręgu Shimogyo, Kioto – Prezes i Dyrektor Generalny Yoshihito Yamada), Shimizu Corporation (z siedzibą w Okręgu Chuo, Tokio – Prezes i Dyrektor Naczelny Kazuyuki Inoue), IBM Japan, Ltd. (z siedzibą w Okręgu Chuo, Tokio – Dyrektor Naczelny Akio Yamaguchi) oraz Mitsubishi Motors Corporation (z siedzibą w dystrykcie Minato, Tokio; dyrektor wykonawczy i CEO Takao Kato) utworzyły Konsorcjum Platformy Zaawansowanej Wspieranej Mobilności, działające na zasadach stowarzyszenia o charakterze ogólnym. Dążąc do zwiększenie dostępnych możliwości w życiu społecznym (*1) i jakości życia osób niewidomych, konsorcjum opracuje zintegrowane rozwiązania techniczne (zwane dalej „Teczką Sztucznej Inteligencji – SI”), które będą wspierały transport ludzi i komunikację z SI oraz przeprowadzi pilotażowe eksperymenty i pokazy w celu skutecznego upowszechnienia opracowanych rozwiązań. Poprzez swoją działalność konsorcjum dąży do osiągnięcia społeczeństwa eliminującego wykluczenia, w którym ludzie, bez względu na jakąkolwiek niepełnosprawność, mogą żyć razem, z wzajemnym szacunkiem dla swojej indywidualności.
Tło powstania konsorcjum
W ostatnich latach liczba osób z upośledzeniem widzenia wzrasta w związku z pogorszeniem się wzroku związanym z wiekiem i pojawieniem się chorób oczu, takich jak jaskra. W badaniu przeprowadzonym przez Japońskie Towarzystwo Okulistyczne (*2) oszacowano, że w Japonii jest 1,64 miliona osób z upośledzeniem wzroku, z czego 188.000, to osoby całkowicie niewidome. Niektóre wyniki badań (*3) sugerują, że na całym świecie liczba osób z dysfunkcją wzroku potroi się do 2050 roku, co prowadzi do narastania problemów związanych z tak gwałtownym wzrostem liczby osób niedowidzących.
Osoby z upośledzeniem wzroku stoją przed szeregiem wyzwań – jedną z największych przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w życiu społecznym jest brak możliwości swobodnego poruszania się po mieście. Na przykład osobom niedowidzącym niezwykle trudno jest wykonywać codzienne czynności, takie jak sprawdzanie trasy na mapie i dostawanie się do celu podróży, chodzenie po ulicy bez wpadania na ludzi i przedmioty, odnajdywanie sklepów poprzez sprawdzanie znaków i szyldów, ustawianie się w odpowiednich kolejkach na stacjach kolejowych i w sklepach, czy zauważanie kogoś, kogo znają i witanie się z tą osobą. Od czasu wprowadzenia w życie nowej ustawy o transporcie bez barier w czerwcu 2006 roku i ustawy o niedyskryminacji osób niepełnosprawnych w kwietniu 2016 roku, w Japonii wdrożono kolejne działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie schodów i zastępowanie ich windami w celu poprawy dostępności dla osób na wózkach. Jednak osoby z upośledzeniem wzroku, które nie są w stanie rozejrzeć się dookoła, by poznać swoje otoczenie, nadal stoją przed wyzwaniami w życiu społecznym, w tym podczas dojazdów do pracy i szkoły.
Aby rozwiązać te problemy, konsorcjum będzie pracować nad stworzeniem Teczki SI, zintegrowanego rozwiązania, które pomoże osobom niedowidzącym samodzielnie poruszać się po mieście, uzupełniając informacje wizualne poprzez połączenie najnowszych możliwości SI z robotyką. Taka Teczka SI będzie składać się z urządzenia przeznaczonego do noszenia na sobie, niczym ubranie i robotem nawigacyjnym w kształcie walizki, przeznaczonym dla osób niedowidzących; można ją będzie łatwo zabierać ze sobą i korzystać z niej, eliminując stres w codziennym życiu. W ramach konsorcjum wiele firm z różnych dziedzin biznesu połączy swoje doświadczenia techniczne i wiedzę, aby stworzyć Teczkę SI. Poprzez eksperymenty pilotażowe firmy zidentyfikują wymagania potencjalnych użytkowników i będą dążyły do osiągnięcia rozwiązania, które złagodzi problemy transportowe i komunikacyjne osób niedowidzących.
Konsorcjum zostało zainspirowane badaniami, które pracujący w IBM Chieko Asakawa przeprowadził na Carnegie Mellon University (USA) w zakresie nawigacji dla osób niedowidzących. Konsorcjum przystąpi do współpracy z uniwersytetami, w tym Carnegie Mellon, a także odpowiednimi organizacjami wspierającymi osoby niedowidzące w celu opracowania nowych rozwiązań dostępności. (*4)


*1 Dostępność: łatwość dostępu do informacji i usług.
*2 Źródło: „Społeczne koszty upośledzenia wzroku w Japonii”, 2006-2008, grupa badawcza Japońskiego Towarzystwa Okulistycznego
*3 Źródło: „Magnitude, temporal trends, and projections of the global prevalence of blindness and distance and near vision impairment: a systematic review and meta-analysis”, sierpień 2017, Lancet Global Health
*4 Guerreiro, João, Daisuke Sato, Saki Asakawa, Huixu Dong, Kris M. Kitani, Chieko Asakawa. „CaBot: Projektowanie i ocena autonomicznego robota nawigacyjnego dla niewidomych.”Materiały 21. Międzynarodowej Konferencji ACM SIGACCESS Komputery i Dostępność, str. 68-82. 2019.


Przegląd danych konsorcjum

Nazwa Consortium for Advanced Assistive Mobility Platform
(CAAMP, stowarzyszenie posiadające osobowość prawną)


Adres Chuo District, Tokyo


Data powstania 20 grudnia 2019 roku


Cel Opracowanie Teczki AI, zintegrowanego rozwiązania, które przyczyni się do poprawy społecznej dostępności i jakości życia (*5) osób z dysfunkcją wzroku, poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji do samodzielnego poruszania się oraz przeprowadzenie eksperymentów pilotażowych w kierunku wdrożenia opracowanych rozwiązań w społeczeństwie.


Główne rodzaje działalności 1.     Opracowanie małego robota nawigacyjnego, który osoby niedowidzące mogą nosić ze sobą bez stresu w codziennym życiu
2.     Integracja różnych technik i komponentów, w tym niezbędnego sprzętu (takiego jak napędy, akumulator, kamera, czujnik rozpoznawania obrazu, czujnik dotykowy i obudowa) oraz oprogramowania (jak SI, przetwarzanie danych dotyczących lokalizacji, kontrola systemu): integracja systemowa
3.     Przeprowadzenie eksperymentów pilotażowych na prototypie Teczki SI


Okres działalności 1 grudnia 2019 – 30 listopada 2022 (zgodnie z opracowanym harmonogramem)


Uczestnicy i ich zadania 5 firm (stan na miesiąc luty 2020, w japońskiej kolejności alfabetycznej)
·     Alps Alpine: doradztwo i techniczne i rozwiązania techniczne w oparciu o wiedzę w zakresie interfejsów dotykowych
·     OMRON (członek zarządu): doradztwo i rozwiązania techniczne
w oparciu o wiedzę w zakresie rozpoznawania obrazu i stosowania różnych czujników
·     Shimizu (członek zarządu): doradztwo i rozwiązania techniczne
oparte na wiedzy w zakresie przestrzeni publicznej, nawigacji i robotyki, jak również funkcje administracyjne i księgowe niezbędne w działalności
stowarzyszenia.
·     IBM Japan (kierowanie zarządem): doradztwo i rozwiązania techniczne oparte na wiedzy w zakresie SI, dostępności, nawigacji w budynkach i poza nimi, widzenia komputerowego i przetwarzania danych w chmurze, jak również działań administracyjnych niezbędnych w działalności stowarzyszenia.
·     Mitsubishi Motors: doradztwo i rozwiązania techniczne oparte na wiedzy w zakresie rozwoju samochodów i podstawowych zagadnień związanych z mobilnością


Rys. Konfiguracja Teczki SI

Polecane artykuły